Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.denti.sk (Stránka).

Zásady ochrany osobných údajov platia pre túto Stránku a nemusia platiť pre ostatné webové stránky spoločnosti JOEL servis s.r.o.. Preto si pri opúšťaní tejto Stránky prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto Stránku.

Vstupom a používaním tejto Stránky vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním tejto Stránky súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním tejto Stránky a Služieb, vo vzťahu k tejto Stránky a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na túto Stránku a Služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce túto Stránku (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania tejto Stránky a Služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom spoločnosti JOEL servis s.r.o., ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s touto Stránkou a Službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Spoločnosť JOEL servis s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke programy, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na výrobok, požiadavku na službu alebo ak zašlete materiál na túto Stránku, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti JOEL servis s.r.o. Zároveň týmto dávate spoločnosti JOEL servis s.r.o. právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou JOEL servis s.r.o..

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť JOEL servis s.r.o. určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých dát, napr. informácií o platobnej karte, používame šifrovaciu technológiu.

Presnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť JOEL servis s.r.o. z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané spoločnosťou JOEL servis s.r.o. v súvislosti s prevádzkou tejto Stránky.

Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používať túto Stránku pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť JOEL servis s.r.o.informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môžu spoločnosť JOEL servis s.r.o.alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti JOEL servis s.r.o.zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako „cookies“ a používajú sa na mnohých webových stránkach – ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Spoločnosť JOEL servis s.r.o.a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok spoločnosti JOEL servis s.r.o..

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo opakovaného zadávania položiek, ktoré umiestnite do vášho nákupného košíka medzi dvomi návštevami, ak na predošlej návšteve danú transakciu neukončíte. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná – inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Pomocou informácií, ako a kedy naši návštevníci používajú tieto Stránky alebo iné stránky spoločnosti JOEL servis s.r.o., môže spoločnosť JOEL servis s.r.o.ďalej zdokonaľovat túto Stránku. Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Prosím, buďte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na tejto Stránke.

Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa..

Okrem toho môže táto Stránka používať inú technológiu, ktorá umožňuje spoločnosti JOEL servis s.r.o.zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti JOEL servis s.r.o.žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie tejto Stránky a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky špecifické pre služby

Spoločnosť JOEL servis s.r.o.môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).